+48 58 342 33 80

Items - ortopedia-gdansk.pl

Leczenie chorób i obrażeń kończyn górnych, zespoły uciskowe nerwów obwodowych:

>> Chirurgia ręki

Skoliozy, kręgozmyk, zmiany zwyrodnieniowo dyskopatyczne
kręgosłupa:

>> Choroby kręgosłupa

Zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, choroby chrząstki stawowej:

>> Choroby stawów

Leczenie urazów kończyn i urazów kręgosłupa - skręcenia, zwichnięcia, złamania:

>> Złamania kości